بلاگ

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری رياست محترم شعبه …….دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکد موکل موارد ذیل را به جهت دفاع از حقوق…

رای در خصوص مواد مخدر

رای در خصوص مواد مخدر صورت مجلس: 22 مورخه یوم جاري3/4/94 اینجانب گروهبان یکم مردي در معیت ستوان.احتراماً مقارن ساعت 3018 حین گشت زنی در موقعیت قبل از زیر گذر ساسانی به فردی به هویت حمید به آدرس ترك آباد مشکوك که بعد از بازرسی…

آیا مامورین می توانند داخل ماشین را بازرسی کنند

دیوان عدالت اداری: بازرسی داخل ماشین ممنوع است. بازرسی اتومبیل توسط بسیج یا نیروی انتظامی در مواردی که جرم مشهودی رخ نداده، غیر قانونی است. به گزارش پارسینه، مطابق ماده ۵۶ قانون ایین دادرسی کیفری، بازرسی اشیا از جمله اتومبیل، در جرایمی که مشهود نیست،…

مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی

گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی در صورتی که در متن حکم دادگاه و طبق توافقات طرفین میزانی از مهریه به مرد بخشیده نشده باشد امکان مطالبه مهریه نسبت به میزان بخشیده نشده وجود دارد. در غیر اینصورت، اگر تمام مهریه به مرد در قبال…

دادخواست ثبت واقعه ازدواج

دادخواست ثبت واقعه ازدواج دادگاه خانواده (عمومی حقوقی ) تاریخ جلسه 4/3/94 طرفین دادرسی : خواهان : هانیه خوانده : آقای عبدالرحیم شماره پرونده : 9402 موضوع دادرسی : ثبت واقعه ازدواج خواسته : صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائمی دلایل و منضمات…

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی حقوقی

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی حقوقی سند عادی ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب با وکالت از آقای جواد حاجی ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره 9609972161700786 صادره از شعبه…

نمونه رای و لایحه طلاق توافقی

دادگاه خانواده ۳۱۰ (عمومی حقوقی ) تاریخ جلسه : 26/3/94 طرفین دادرسی خواهان : نگاه ، خوانده : محمد علی شماره پرونده : 940997 موضوع دادرسی : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) دلایل و منضمات دادخواست : 1. کپی سند…

رای ضرب و جرح عمدی

دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: رسول تجدید نظر خوانده‌: محبوبه ، محمد شماره پرونده: ‌90677 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 512- 21/8/94 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ایراد ضرب و جرح…

نمونه لایحه سهولت امر ابلاغ

نمونه لایحه سهولت امر ابلاغ بسمه تعالی ریاست محترم شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب به وکالت از آقای رامین ……………………….. از محضر حضرتعالی تقاضای ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغیه ها  به نشانی موقت اینجانب واقع در تهران م…