ارتباط با مرد متاهل

ارتباط با مرد متاهل

ارتباط با مرد متاهل

با توجه به اینکه اثبات جرم زنا بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن میباشد بنابر این این مورد تحت عنوان جرم *رابطه نا مشروع *بررسی میشود.

مجازات این جرم هم برای دختر و هم مرد متاهل تا ۹۹ ضربه شلاق میباشد و انتخاب میزان شلاق بسته به نظر قاضی است.ولی حداکثر آن ۹۹ ضربه میباشد.

خیانت در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج(به معنای سختی و مشقت )باشد و ادامه ی زندگی مشترک را برای زن نا ممکن سازد می تواند از موجبات طلاق برای زن باشد.همچنین اگر این خیانت مرد منجر به ازدواج دوم و پنهانی او شود زن با استناد به شروط ۱۲ گانه مندرج در عقدنامه میتواند حکم طلاق را دریافت کند.

 

شما می توانید با دریافت وقت جهت مشاوره حقوقی حضوری با وکلای متخصص وکیل مدافع راهکارهای حقوقی خود را دریافت و یا پرونده خود را جهت دادن به وکیل متخصص بسپارید.