نمونه لایحه واخواهی چک کیفری

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری رياست محترم شعبه …….دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکد موکل موارد ذیل را به جهت دفاع از حقوق…

مجازات چک برگشتی و بلامحل و شکایت کیفری

دادگاه شعبه  دادگاه تجدید نظر استان                                         تاریخ جلسه 15/11/94 نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: حمیدرضا تجدید نظر خوانده‌: غلامعلی شماره پرونده: ‌914 خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 406- 22/8/94 در تایید دادنامه غیابی 1195- صادره از شعبه 101دادگاه کیفری به…

 نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

 نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک               صادقعلی …………….. محمدعلی  59 آزاد کرج پایین تر از پل فردیس نرسیده به پل سرحدآبادجنب کمیته امداد ناصر ……………. امیرعلی 30 زندان قزلحصار ساختمان سفیدواحد یک   سجاد شقاقی   27…

لایحه دفاعیه چک

قضات محترم و اندیشمند دادگاه تجدید نظر استان ….. با سلام و عرض ادب احتراما با تقدیم یک برگ وکالتنامه منقش به تمبر مالیاتی و اعلام قبولی موکل ، در مقام پاسخ نسبت به تجدید نظرخواهی آقای ….در خصوص دادنامه شماره ۹۷۲۴۰۰۳۰۳۷ صادره از شعبه…

دادخواست تجدیدنظر چک

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب با وکالت از محسن غلام بلوک با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل ضمن اعلام وکالت مراتب ذیل را به جهت اعتراض به دادنامه شماره 9409970002300986 به استحضار…

چک سفید امضا چیست؟/آیا می شودچک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است. ⚖️در صورت…

دادخواست مطالبه وجه چک و کلیه خسارت قانونی و حق الوکاله وکیل

شماره پرونده: 9309982 موضوع رسیدگی: مطالبه وجه چک به انضمام خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل خواسته : الزام خوانده ها به پرداخت مبلغ 000/000/99 ریال عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه همچنین تودیع کلیه خسارات دادرسی از جمله…

اثبات خیانت در امانت و عناصر قانونی آن

لایحه اثبات خیانت در امانت توسط وکیل با تجربه ریاست محترم شعبه دادگاه کیفری دو تهران با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار میرساند در خصوص واخواهی صورت پذیرفته از سوی وکیل محترم متهم ایشان دفاعیاتی مطرح نموده اند که تمام ادعاهای مطرح شده…

لایحه دفاع خیانت در امانت چک

بهترین دفاع و لایحه چک امانی و ادعای خیانت در امانت ریاست محترم شعبه دادیاری دادسرای شهرستان با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه حسب دستور آن مقام محترم واستعلام از شرکت سن ایچ و مدارک طرح شکواییه کلاهبرداری 160 میلیون تومانی…