بلاگ

وکیل در جردن | دفتر وکالت در جردن

وکیل در جردن دفتر وکالت در جردن برای مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری در صورت نیاز به مشاوره تلفنی می توانید از مشاوره تخصصی با وکلای متخصص مؤسسه حقوقی تهران مدافع بهره مند شوید. وکیل در جردن از مزایای مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای متخصص…

وکیل در هروی | دفتر وکالت در هروی

وکیل در هروی دفتر وکالت در هروی برای مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری در صورت نیاز به مشاوره تلفنی می توانید از مشاوره تخصصی با وکلای متخصص مؤسسه حقوقی تهران مدافع بهره مند شوید. وکیل در هروی از مزایای مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای متخصص…

دادخواست تجدیدنظرخواهی کیفری | لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری

دادخواست تجدیدنظرخواهی کیفری لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری   بسمه تعالی ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب …………………. ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره…………………………صادره از شعبه ……………………… دادگاه کیفری دو مجتمع…

تخلیه مستأجر چه مراحلی دارد و چگونه انجام می شود | وکیل ملکی

تخلیه مستأجر چه مراحلی دارد و چگونه انجام می شود وکیل ملکی مرجع رسیدگی کننده برای درخواست صدور تخلیه شورای حل اختلاف محل ملک مورد اجاره می باشد درصورتی که سند اجاره به صورت عادی تنظیم شده است شرایط ماده ۲ قانون را داشته باشد…

مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی | وکیل کیفری

مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی وکیل کیفری سؤال : مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۲…

مجازات خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی | وکیل باتجربه کیفری

مجازات خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات خریدو فروش شناسنامه و اسناد سجلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای…

مجازات دریافت شناسنامه موهوم | وکیل متخصص کیفری

مجازات دریافت شناسنامه موهوم وکیل متخصص کیفری سؤال : مجازات دریافت شناسنامه موهوم چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت…

مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت | وکیل باتجربه کیفری

مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت یا وفات چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری وبر اساس ماده بند ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و…

مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت | وکیل امور کیفری

مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت وکیل امور کیفری سؤال : مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت یا فوت از سوی ماما چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های…

وکیل در دربند | دفتر وکالت در دربند

وکیل در دربند دفتر وکالت در دربند در حال حاضر با تخصصی شدن امور حقوقی و کیفری بیشتر از هر زمان احتیاج به مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص احساس می شود. لذا در این خصوص مؤسسه حقوقی تهران مدافع با تشکیل کمسیونی متشکل از چندین…