بلاگ

مطالبه وجه عادی

مطالبه وجه عادی دادگاه عمومی حقوقی تاریخ جلسه : 19/8/93 طرفین دادرسی : خواهان : صندوق رضا (ع) با وکالت علی خواند گان : هادی و علی شماره پرونده : 9309900662 موضوع دادرسی : مطالبه وجه عادی دلایل و منضمات: 1-دلیل سمت 2- كپي مصدق…

نکات چک کیفری

نکات چک کیفری راههکارهای فرار از چک کیفری یکی از معضلات صدور چک سو استفاده دارنده چک در خصوص نحوه مراجعه به مراجع حقوقی و کیفری میباشد همانطور که مستحضر میباشید چکی جنبه کیفری دارد که فرد در روز سر رسید چک را به دارنده…

مدارک برای طلاق توافقی؟

مدارک برای طلاق توافقی؟ مدارک لازم برای طلاق توافقی عبارتند از عقد نامه با رونوشت عقدنامه کپی کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه در طلاق از طرف زوجه زوجین بعد از درخواست برای طلاق توافقی به وکیل دادگستری هر دو با یکدیگر به وکالتنامه را…

آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟

آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟ آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟ اسقاط حق رجوع زوجه پاسخ : بعد صددر حکم طلاق توافقی در صورتی که زن (زوجه) حق رجوع خود را در آن اسقاط…

مساله حضانت در حقوق مدني

نگاهي به مساله حضانت در حقوق مدني مقدمه : همانگونه که بسياري از صاحب نظران بر اين امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده اي که بنيان سالم داشته باشد تشکيل مي دهند يعني تربيت خانواده هسته اوليه وشالوده جامعه بشري…

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت خواهان علی …………………. ……سرباز تهران نارمک خ گلستان میدان تسلیحات ک درویش پ20 واحد 7 خوانده فاطمه ……………………خانه دار تهران خ پیروزی خ نیروی هوایی خ شورا پ326 ط5…

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری عبدالله ……. محمد 40 آزاد شهریار خ ولی عصرک ثمری پ 8واحد 6 اکبر احمدی علی شهرک اندیش فاز یک خ طالقانی ک یاس پلاک 87 همکف مطالبه تقاضای رسیدگی و صدور حکم…

عنوان مجرمانه خاص

عنوان مجرمانه خاص عنوان مجرمانه: اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مجازات: حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزا نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی  …