بهترین وکیل خانواده

بهترین وکیل خانواده
اگر دنبال شماره تماس یک وکیل خانواده خوب و حرفه ای برای مشاوره خانواده رایگان هستید با ما تماس بگیرید.
زیرا امروزه با توجه به اینکه امور حقوقی و کیفری پیچیدگی و ظرافت خاصی دارند وکلا ناگزیر می بایست در زمینه ی خاص تبحر
داشته باشند، لذا برای مثال در امور ملکی در حال حاضر با توجه به تجربه برخی وکلا در این زمینه امکان اعطای وکالت و با
مشاوره تخصصی از جانب وکیل متخصص امور ملکی در زمینه مشکلات خانواده امکان پذیر نمی باشد چرا که این دست از وکلا
با مسائل و امور خاص واقف بوده اند و امکان مشاوره تخصصی در امور خانواده را ندارند و تنها می توانند به طور کلی مشاوره
دهند، زیرا در این خصوص با توجه به قوانین و مقررات از جمله قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و سایر قوانین مرتبط
ظرافت و تجربه خاصی مورد احتیاج می باشد.
برای مثال در خصوص این که شرایط طلاق برای زن در صورت عدم پرداخت نفقه به چه نحو و از چه مسیری امکان پذیر می باشد
سؤال می باشد که تنها از توان وکیل دادگاه خانواده بر می آید، زیرا در این خصوص اختلاف نظرهایی موجود می باشد.
برای نمونه آیا منظور از نفقه در شرایط ضمن عقد مندرج در عقد نامه آیا نفقه معوقه می باشد یا نفقه آینده و آیا دادخواست حقوقی
مطالبه نفقه برای دادگاه ملاک می باشد، یا طرح شکایت ترک انفاق نظرات گوناگون مطرح می باشد که در این خصوص با مشاوره
و با وکیل متخصص خانواده به سؤال مورد نظر با توجه به شرایط شما چه زوج و چه زوجه پاسخ ارائه می شود.
همچنین در خصوص مطالبه مهریه با توجه به این که زوجه امکان مطالبه و اجرای مهریه را از دو مرجع قضایی و اداره اجرای
ثبت اسناد برای ایشان فراهم می باشد. با توجه به شرایط زوجه و اموال زوج امکان ارائه دادخواست و مطالبه مورد بررسی قرار
می گیرد.
و در خصوص سایر موارد اعم از حضانت و تنفیذ حکم طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
مهریه و اعسار از پرداخت محکوم به استرداد جهیزیه و طلاق توافقی در کمترین زمان و با هزینه مناسب، وکلای متخصص
خانواده جهت ارائه خدمات حقوقی به شما در مؤسسه حقوقی تهران مدافع آماده همکاری می باشند.
شما می توانید به راحتی اینجا کلیک کنید و با ما تماس بگیرید.