تکلیف مهریه و جهیزیه در طلاق توافقی چیست ؟

تکلیف مهریه و جهیزیه در طلاق توافقی چیست ؟
پرسش : تکلیف مهریه و جهیزیه در طلاق توافقی چیست ؟
پاسخ : در طلاق توافقی حضانت جهیزیه – مهریه – نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت می بایست تعیین تکلیف شود و در صورت
توافقاتی که به وکلا و در حضور ایشان امضاء می شود ذکر گردد تا وکلا با استفاده از همین توافقات بتواند گواهی عدم امکان سازش
را اخذ نمایند. جهت مشاوره و اعطای وکالت با ما تماس حاصل نمائید.

در مؤسسه حقوقی تهران مدافع با استفاده از تجربه وکلای خانواده در غرب تهران و یا سایر نقاط تهران و شهرستانهای تهران
آماده ارائه مشاوره و انجام امور مربوط به خانواده اعم از : انجام امور مربوط به طلاق یک طرفه – طلاق توافقی – مهریه –
اعسار از پرداخت مهریه و تعدیل و تقسیط مهریه – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه – اجرت المثل – حضانت – نفقه
معوقه – استرداد جهیزیه – تنفیذ رأی طلاق خارج از کشور.
دفاع در کلیه ی حقوقی و کیفری مربوط به خانواده توسط وکیل خانواده در غرب تهران و تمامی مناطق تهران می باشد.