دادخواست مطالبه وجه سفته | دادخواست سفته

دادخواست مطالبه وجه سفته دادخواست سفته ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 970546 با وکالت از خواهان موارد ذیل را به استحضار می رساند: آقای ……………………خوانده دعوی که با موکله در پاساژ …………………همکاری…

نمونه امانت نامه | نمونه قرارداد ودیعه

نمونه امانت نامه نمونه قرارداد ودیعه قراداد ودیعه (امانت) 800عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر مهدی به شماره ملی …………………….. نام پدر …….. شماره شناسنامه ………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع ( امین ) : آقای…

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل برای الزام به تنظیم سند

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وکیل برای الزام به تنظیم سند به نام خدا ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به وکالت از خواهان خانم  ملیحه بویین زهرایی مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1-       موکله به موجب مبایعه…

وکیل سفته | مشاوره با وکیل سفته

وکیل سفته مشاوره با وکیل سفته در خصوص سفته و شرایط شکلی و تعریف سفته در قانون تجارت به اختصار قانونگذار سعی در قانونگذاری نیز داشته برای مثال برای تعریف سفته برطبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت اعلام نموده است که در فته طلب سندی است…

وکیل در شیخ بهایی | دفتر وکالت در شیخ بهایی

وکیل در شیخ بهایی دفتر وکالت در شیخ بهایی برای مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری در صورت نیاز به مشاوره تلفنی می توانید از مشاوره تخصصی با وکلای متخصص مؤسسه حقوقی تهران مدافع بهره مند شوید. از مزایای مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای متخصص مؤسسه…

وکیل در ملاصدرا | دفتر وکالت در ملاصدرا

وکیل در ملاصدرا دفتر وکالت در ملاصدرا در حال حاضر با تخصصی شدن امور حقوقی و کیفری بیشتر از هر زمان احتیاج به مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص احساس می شود. لذا در این خصوص مؤسسه حقوقی تهران مدافع با تشکیل کمسیونی متشکل از چندین…

وکیل در طالقانی | دفتر وکالت در طالقانی

وکیل در طالقانی دفتر وکالت در طالقانی در حال حاضر با تخصصی شدن امور حقوقی و کیفری بیشتر از هر زمان احتیاج به مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص احساس می شود. لذا در این خصوص مؤسسه حقوقی تهران مدافع با تشکیل کمسیونی متشکل از چندین…

وکیل در نیروهوایی | دفتر وکالت در نیروهوایی

وکیل در نیروهوایی دفتر وکالت در نیروهوایی برای مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری در صورت نیاز به مشاوره تلفنی می توانید از مشاوره تخصصی با وکلای متخصص مؤسسه حقوقی تهران مدافع بهره مند شوید. وکیل در نیروهوایی از مزایای مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای متخصص…

وکیل در جماران | دفتر وکالت در جماران

وکیل در جماران دفتر وکالت در جماران امروزه با تخصصی شدن کلیه امور اجتماعی کمتر کسی وجود دارد که بتواند کلیه امور خویش را بدون کمک افراد دیگر جامعه به سرانجام برساند، لذا با تخصصی شدن علوم انسانی برای نمونه افراد جامعه اطلاع کافی در…