مشاوره حقوقی حضوری رایگان

مشاوره حقوقی حضوری رایگان بسیاری از افرادی که به دلیل عدم علم به قانون دچار مشکلات و معضلات حقوقی می شوند، افرادی از طبقات ضعیف جامعه هستند و به دلیل عدم مشاوره با وکیل و مبالغ گران مشاوره  اغلب حاصل یک عمر تلاش و کار…

موسسه حقوقی

مؤسسه حقوقی امروزه به دلیل گستردگی موضوعات حقوقی و تخصصی شدن امور حقوقی با توجه به این که در زمینه گوناگون امکان فعالیت دارند ولیکن اغلب وکلا ترجیحاً و با توجه سیر فعالیتشان در زمینه خاصی تجربه بیشتری دارند. بر اساس همین موضوع در مؤسسه…

مشاوره حقوقی تلفنی | وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی مشاوره حقوقی تلفنی | وکیل تلفنی امروزه با توجه به پیشرفت جامعه افراد جامعه در تعاملات خود ممکن است نیاز به مشاوره تخصصی وکیل را احساس کنند البته گذشته از این نیاز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد در آینده این امر…

وکیل خانم | مشاوره حقوقی با وکیل خانم

وکیل خانم وکیل خانم | مشاوره حقوقی با وکیل خانم در بسیاری از موارد که افراد نیازمند مشاوره حقوقی هستند به دلیل شرایط نوع آن مشاوره امکان دارد تقاضای وکیل خانم یا وکیل آقا داشته باشند عمدتاً در موارد خانواده و مواردی که به عفت…

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی رایگان مشاوره حقوقی رایگان یک نیاز مهم برای جامعه امروزه با تخصصی شدن امور و پیچیدگی های موجود نیاز همه افراد به اطلاع از حداقل حقوق خویش برای بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی احساس می شود. در گذشته نیازهای حقوقی و مشاوره حقوقی…

نمونه دادخواست واخواهی

نمونه دادخواست واخواهی خواهان : ………………………….. واخواهی از دادنامه شماره 9309970228900609 صادره از شعبه 29 مجتمع قضایی شهید مدنی تهران موضوع پرونده شماره 920758 مطروحه در آن شعبه و بدواً صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادنامه شماره 9309970228900609، استشهادیه…

وکیل | وکیل حقوقی

وکیل | وکیل حقوقی در شرایط کنونی تمامی امور اجتماعی دارای پیچیدگی هایی می باشند که بدون شک یک فرد به تمام امور نمی تواند اشراف و تسلط کافی داشته باشد لذا در حال حاضر با پیشرفت جوامع انسانی در اغلب امور افرادی دارای تخصص…

اداره اموال جنین

اداره اموال جنین اداره اموال جنین به عهده چه شخصی است؟ در صورتی که برای جنین در زمانی که در رحم مادر می باشد بنا به شرایط ارثی یا وصیتی مبنی بر تعلق اموالی یا حقوق مالی در نظر گرفته شود با توجه به شرایط…

وکیل استرداد لاشه چک| لایحه تجدیدنظرخواهی استرداد لاشه چک

وکیل استرداد لاشه چک قضات محترم و اندیشمند محاکم تجدید نظر استان تهران با سلام و عرض ادب احترماً در مقام پاسخ نسبت به تجدیدنظرخواهی به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱00000 صادره از شعبه محترم .. دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح ذیل مختصراً تقدیم حضورتان می…