موسسه حقوقی

موسسه حقوقی مراجعه به موسسه حقوقی چقدر می تواند به رفع نیازهای حقوقی ما کمک کند؟ امروزه با پیشرفت گستره حقوق و پیچیده شدن موضوعات حقوقی و تخصصی شدن امور ، بیش از پیش نیاز به یک محل اجتماع حقوقی و حل و فصل امور…

مشاوره حقوقی 24 ساعته

مشاوره حقوقی 24 ساعته در حال حاضر با تخصصی شدن امر وکالت وکلا جهت هرچه بیشتر در راستای کمک و ارائه خدمات حقوقی خویش به جامعه با وجود اطلاع و اشراف به همه جهات قانون و موارد مبتلا به جامعه ناگزیر نسبت به سمت و…

وکیل ملکی

وکیل ملکی به طور کلی موضوعات و پرونده هایی که به املاک مربوط میشوند چه آن بخش که به وکیل ثبتی مربوط می شود و چه بخشی که به وکیل املاک ارتباط پیدا میکند بسیار پرونده های حساس و تخصصی هستند و در مسیر پیگیری…

پرداخت وجه چک به صورت نقدی بدون واریز به حساب

پرداخت وجه چک به صورت نقدی بدون واریز به حساب پرسش : اگر وجه چک به صورت دستی پرداخت شود ولی چک داده نشود چه باید کرد ؟ اگر با کسی معامله ای انجام بدهیم در خصوص خرید و چک ۸۰ میلیون تومانی بدهیم و…

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت تعدی و تفریط مستأجر

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت تعدی و تفریط مستأجر ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی ( حقوقی )…….. با احترام اینجانب …………. وکیل خواهان ( موجر ) آقای …….. که به طرفیت آقای ……… خوانده ( مستأجر ) یک دستگاه آپارتمان…