دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی

ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به وکالت از خواهان آقای محسن اصغری مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1- موکل به موجب مبایعه نامه شماره 14468169 مورخ هشتم دی ماه 1395 دارای کد رهگیری 10711012625053 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک…

نمونه دادخواست ممانعت از حق حقوقی

نمونه دادخواست ممانعت از حق حقوقی بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل موارد ذیل را به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار میرساند: مستنداً به مبایعه نامه مورخ موکل سه دانگ…

نمونه لایحه تجدید نظر نفقه

قضات محترم و اندیشمند دادگاه تجديد نظر استان تهران با سلام و عرض احترام؛ احتراما با تقدیم یک برگ وکالتنامه و اعلام قبولی موکل در مقام تجديدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9609970201 اصداری از شعبه محترم 2 ( دادگاه خانواده مجتمع قضاي تهران)، در مهلت…

نمونه درخواست افزایش خواسته

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب محمد کریم خواهان پرونده کلاسه 950072 مطروحه در شعبه حضرتعالی همزمان با جلسه اول رسیدگی تقاضای افزایش خواسته و مطالبه وجه التزام قراردادی از مبلغ(مبلغ قبلی ) به…

لایحه دفاعیه ابطال ثبت اختراع

ریاست محترم شعبه              دادگاه حقوقی شهید بهشتی موضوع: تقدیم لایحه بازگشت به وصول نظریه کارشناسی تکمیلی باسلام احتراماً بازگشت به اخطاریه شماره………مورخ ….. اصداری از آن شعبه محترم موضوع پرونده تحت کلاسه………..، بدین وسیله مطالب ذیل بعنوان لایحه تکمیلی…

مراحل طلاق توافقی + مدارک مورد نیاز

مراحل طلاق توافقی + مدارک مورد نیاز

مراحل طلاق توافقی قبل از نگارش این مقاله باید گفت که امیدواریم اساساً طلاق ریشه کن شود و مانند قدیم قباحت آن باعث دوری از طلاق گردد در اصل ماجرا چه طلاق توافقی باشد چه یکطرفه ، خانواده ای از هم پاشیده میشود و فرزندانی…

نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک صادق اصغری محمد  59 آزاد ………………………………… ناصر امیری امیر 30 ……………………………….. امیر   ……….   27 وکیل   ب………………………… ابطال و استرداد لاشه چک كپي آرای صادره از دادگاه بدوی جزایی و تجدید نظر استان البرز –صورتجلسه فی…

آیا مامورین می توانند داخل ماشین را بازرسی کنند

دیوان عدالت اداری: بازرسی داخل ماشین ممنوع است. بازرسی اتومبیل توسط بسیج یا نیروی انتظامی در مواردی که جرم مشهودی رخ نداده، غیر قانونی است. به گزارش پارسینه، مطابق ماده ۵۶ قانون ایین دادرسی کیفری، بازرسی اشیا از جمله اتومبیل، در جرایمی که مشهود نیست،…

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی حقوقی

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی حقوقی سند عادی ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب با وکالت از آقای جواد حاجی ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره 9609972161700786 صادره از شعبه…