اصلاح سند

اصلاح سند مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی                                            تاریخ جلسه 9/7/93 شماره پرونده :93099230230 طرفین دادرسی : خواهان ابو علی خوانده موضوع دادرسی : اصلاح سند دلایل و منضمات : 1 تصویر مجلس تفکیکی موضوع پلاک 6/4 اصلی در اداره ثبت اسناد املاک شهرستان  موجود است…

خلع ید

خلع ید دادخواست خلع ید   مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تاریخ جلسه: 26/6/93 طرفین دادرسی : خواهان محمد خوانده گان : حسن و زهرا شماره پرونده : 930992000331 موضوع دادرسی : خلع ید دلایل و منضمات : کپی سند رسمی ، نظریه کارشناس قرار…

تنظیم قرار داد اجاره رسمی

تنظیم قرارداداجاره رسمی خواهان : علی ابوابی خوانده : علی و مرتضی هر دو عمرانی موضوع تنظیم قرارداد اجاره نامه خواسته وبهای آن : تنظیم قراداداجاره شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه براساس مبایعه نامه عادی مورخ ۲۱/۲/۷۰ سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان امام…

نمونه گزارش کارآموزی وکالت اعتراض به ثبت

نمونه گزارش کارآموزی وکالت اعتراض به ثبت موضوع  : اعتراض به ثبت خواهان : گودرز به اقامتگاه شهرستان مهدیشهر … خوانده : ۱ستاد اجرایی فرمان امام ره سمنان ۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان وکیل : سید طباطبایی به اقامتگاه …. خواسته و…

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی عبدالله نریمانی اصغر 40 آزاد شهریار خ ولی عصرک ثمری پ 8واحد 6 اکبر افراشته علی شهرک اندیش فاز یک خ طالقانی ک یاس پلاک 87 همکف الزام به تنظیم سند آپارتمان واقع در اندیشه از پلاک ثبتی…

حق شفعه و نکات آن

حق شفعه و نکات آن نکات حق شفعه نکته 1۲۴: با مطالعه ۸۰۸ ق.م می توان گفت، شرایط اخذ به شفعه از این قرار است: ۱ـ مالِ غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد؛ ۲ـ یکی از دو شریک، حصۀ خود را به قصد…

دادخواست خلع ید مشاعی | متن دادخواست خلع ید

دادخواست خلع ید مشاعی متن دادخواست خلع ید در این مقاله یک نمونه از دادخواست خلع ید مشاعی برایتان گذاشته ایم تا چهارچوب تنظیم دادخواست را بشناسید. در طرح دادخواست خلع ید مشاعی نیاز است حتماً با یک وکیل ملکی که متخصص تنظیم دادخواست خلع…

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از مشکلاتی که به دنبال  معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت…