خسارات مستاجر به ملک

خسارات مستاجر به ملک

به طور کلی اگر مستاجر باعث ورود خسارت به خانه شود باید آن را جبران کند مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه را شکسته باشد باید در  هنگام تخلیه یا خودش آنها را تعمیر کند یا هزینه های آن را به مالک (موجر)بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند مالک (موجر) میتواند هم برای تخلیه و هم برای خسارتهای خود به دادگاه مراجعه کند و دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است خسارات را جبران کند،بنابر این نمیتوانند بدون اجازه دادگاه یا رضایت مستاجر اقدامی علیه پول پیش انجام دهید.

در صورتی که خسارت وارده به ملک خود به خودی باشد ،برای مثال بر اثر زلزله سیل یا طوفان باشد مستاجر وظیفه ای در قبال پرداخت خسارت ندارد.

تیم حرفه ای و متخصص تهران مدافع آماده احقاق حق شما در تمام دعاوی میباشد.کافیست با ما در میان بگذارید تا با قدرت از شما دفاع کنیم.

 

با ما در تماس باشید.

۰۲۱۷۷۱۹۲۳۵۱

۰۹۲۱۶۵۸۰۹۲۷