نمونه اظهارنامه مطالبه مال امانی

بسمه تعالی مخاطب محترم سرکار خانم نیکول کیدمن با سلام با وکالت از جناب آقای برد پیت به استحضار میرساند که بر اساس امانت نامه مورخ 06/01/1394 موکل به جنابعالی یک خودرو 206 صندوق دار به شماره شهربانی 945 س 86 ایران 77 به رسم…

نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین شاکی :………………………ه اقامتگاه : نارمک چهارراه سرسبز خ دمیرچی پ 59 ط 5 واحد 10 مشتکی عنه: …………………………… فرزند ابولفضل به اقامتگاه خ جردن ک سعیدی نبش مهرشاد پ64 ط3 واحد 9 موضوع جرم: انتقال مال به…

نمونه پرونده جرح عمدی با چاقو

شماره پرونده:9309985414701461 شاکی:……………………………………. مشتکی عنه :……………………………………. اتهام:ایراد جرح عمدی با چاقو گزارش مامور کلانتری موجود در پرونده حکایت از ایراد جرح با چاقونسبت به شکات دارد شکات گفته اند: اینجانب به عرض می رساند : دیروز سه شنبه ساعت 8:20 صبح فرزندم به نام حامد…

برای وصول چک برگشتی از کجا باید اقدام کرد

در خصوص چک با توجه به قوانین خاص و رویکرد ویژه به چک به عنوان سند تجاری که به طبع یکی از ارکان اقتصادی برای سهولت در پرداخت میباشد قانونگذار قوانین ویژه ای را تدوین نموده است.ابتدا با توجه به زمان و هزینه و شرایط…

لایحه دفاعیه کلاهبرداری و خیانت در امانت

با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 960 496 با وکالت از ز.ت خانه سر موارد ذیل را حسب اظهارات موکد موکل به سبب دفاع از ایشان نسبت به اتهامات انتصابی به استحضار می رساند: خانم ز.ت از سال 1383 به صورت…

بررسی رای استرداد قولنامه

دادخواست: خواسته استرداد قولنامه مربوط به ملک با شماره قولنامه 040919 مورخ 10/1/92 دلائل و مدارک: کپی قولنامه .کپی کارت ملی اینجانب ایوب شه بخش فرزند محمد عثمان نظر به اینکه ملکی را طی مبایعه نامه ای تنظیم شده در مشاور املاک آقای علی کیخا…

نمونه پرونده فک پلاک خودرو

  دادخواست: خواسته فک پلاک خودرو پراید به شماره شهربانی                        و هزینه دادرسی دلائل و منضمات: کپی قولنامه عادی اینجانب خواهان به موجب قولنامه عادی مورخ 05/02/90 یک پراید به شماره شهربانی            را به خوانده دعوی فروخته و بنا شد پس از یک ماه نسبت…