دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب|وکیل دیه

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

وکیل دیه

سؤال :دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل دلد و دیه هر یک از آنها

نصف دیه کامل است، از بین بردن قسمتی از لب به همان نسبت دیه دارد.

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

سؤال : دیه و مجازات جنایتی که موجب جمع شدن لب ها و نمایان شدن دندان ها شود چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ارش دارد. حتی اگر موجب نمایان شدن

دندان ها نشود.

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

سؤال : دیه و مجازات جنایاتی که موجب سست و فلج شدن لب ها به گونه ای که با خنده و مانند آن ازدندان ها کنار

نرود چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، دو ثلث یک لب دارد.

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

سؤال : دیه و مجازات از بین بردن لب های فلج و بی حس چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، ثلث دیه کامل را دارد.

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

سؤال : دیه و مجازات شکافتن یک یا دو لبه طوری که دندان ها نمایان شود چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۱۰ قانون قانون مجازات اسلامی، شکافتن هر دو لب یک سوم دیه

کامل را دارد و در صورتی که اصلاح و خوب شود خمس دیه کامل را دارد. شکفتن یک لب یک ششم دیه کامل

دارد و در صورت بهبودی و بدون عیب موجب یک دهم دیه کامل است.

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

سؤال : دیه و مجازات از بین بردن تمام زبان سالم چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی دیه کامل دارد و از بین بردن قسمتی

از آن به نسبت گویایی از بین رفته دیه دارد. دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب .برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری

با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید.

دیه و مجازات از بین بردن مجموع دو لب

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.