روابط نامشروع | وکیل روابط نامشروع

بر طبق اظهار نظر( وکیل خانواده خیانت ) جرم رابطه نامشروع در قانون پیش بینی نشده است. ولی میتوان گفت که توافق دو نامحرم  به نوعی که  از روابط جنسی خاص که کمتر از زنا یا رابطه عمیق حنسی کامل است. پس صرف مکالمه تلفنی عادی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه عادی  و .. رابطه نامشروع به حساب نمی آید . ( ستفاد از نظریه مشورتی 7/۳۸۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

در صورتی که از طرف شوهر به دروغ به خاطر رابطه ی نامشروع قاضی دستور پرینت پیامکهای زن صادر نماید  و جرم رابطه ای نامشروع  به اثبات نرسد زن پس از برائت میتواند اعاده حیثیت نماید که مجازات آن حبس و شلاق خواهد بود.

به نقل از یکی از وکلای متخصص خانواده موسسه حقوقی تهران مدافع معمولا محکمه بدون دلیل قانع کننده دستور پرینت ریز مکالمات و متن پیامک ها را صادر نمیکند و همچنین اصولا پرینت مکالمات ۶ ماه قبل داده خواهد شد که اگر لازم باشد بنا به درخواست دادگاه میتواند تغییر کند . همچنین خاطر نشان میشود امکان درخواست پرینت پیام تلگرام وجود ندارد.

آیا با فیلم و عکس میتوان خیانت زن به شوهر یا شوهر به زن  و رابطه نامشروع را اثبات کرد؟

بنا به پاسخ وکیل خانواده  در مورد چنین پروندهایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد قبول قرار گیرد و فیلم و عکس و پیامک از ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره  و نشانه جرم تلقی شود و با توجه به سایر شرایط موجود در پرونده همین عکس و فیلمهارو به عنوان اماره مورد نظر و حکم صادر نماید