مجازات فلج کردن فک پایین و قطع فک فلج | وکیل متخصص کیفری

مجازات فلج کردن فک پایین و قطع فک فلج

وکیل متخصص کیفری

سؤال : دیه و مجازات فلج کردن فک پایین و قطع فک فلج چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی، دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج

یک سوم دیه کامل را دارد.

سؤال : دیه و مجازات از بین بردن تمام یا قسمتی از فک چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی موجب ارش است.

سؤال : دیه و مجازات جنایتی که موجب کندی فک شود چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، ارش دارد و چنانچه موجب نقص

و یا مانع جویدن شود ارش آن نیز افزوده می شود.مجازات فلج کردن فک پایین و قطع فک فلج

سؤال : دیه و مجازات از بین رفتن یا آسیب دیدن یا غیر آن با فک شود چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هرکدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

سؤال : دیه و مجازات شکستگی استخوان فک چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، فک پایین مشمول حکم شکستگی

استخوان و فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است.

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم:

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”