مجازات فیلم از محلی که برای بانوان بوده | وکیل متخصص کیفری

مجازات فیلم از محلی که برای بانوان بوده

وکیل متخصص کیفری

سؤال : مجازات تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند و توزیع و تکثیر

آنها چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵ بند ب قانون نحوه مجازات اشخاص، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ده سال

محرومیت از از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

سؤال : مجازات تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و تکثیر آن چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاص، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت

از از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.مجازات فیلم از محلی که برای بانوان بوده

سؤال : مجازات نشر یا پخش اثر علمی، فرهنگی دیگران بدون اجازه چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است.

سؤال : مجازات چاپ و پخش و نشر ترجمه دیگران به نام خود یا دیگری بدون اجازه مترجم چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان، حبس از ۳ماه تا ۱ سال است.

سؤال : مجازات تکثیر، تجدید چاپ، بهره برداری و نشر و پخش ترجمه قبل از انقضاء ۳۰ سال و مرگ مترجم و بدون مجوز

چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۷ و ۱ قانون ترجمه تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، حبس از ۳ ماه تا ۱ سال

است.

سؤال : مجازات نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی در خارج کشور بدون اجازه صاحب حق یا صادر کردن آنها چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۳و ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی، حبس از ۳ ماه تا ۱ سال است.مجازات فیلم از محلی که برای بانوان بوده

سؤال : مجازات انتشار مستهجن به اقتضای فعالیت شغلی توسط مأموران چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۸ قانون نحوه مجازات اشخاص، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت

به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشد، به ۲ تا ۵ سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه

شلاق محکوم می شود.

برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس

حاصل نمائید.

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: “موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”