نمونه جواب اظهارنامه تمکین از طرف زوجه

نمونه جواب اظهارنامه تمکین از طرف زوجه
نمونه جواب اظهارنامه تمکین از طرف زوجه
مخاطب محترم جناب آقای ابراهیم توره

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب صلواتی با وکالت از فاطمه محمدی در جواب اظهارنامه شماره 1396220299543924 مورخ 22/05/96 به استحضار می رساند موکل به موجب عقد نامه شماره 5630 مورخ 14/10/94 همسر رسمی و قانونی شما می باشد و همانند گذشته حاضر به تمکین عام و خاص می باشد و با توجه به اینکه شما تا کنون هیچ مکانی را به عنوان محل سکونت مشترک که در شأن موکل باشد معرفی ننموده اید و از تاریخ 14/10/94 هیچ نفقه ای پرداخت ننموده اید و با توجه به اینکه موکل در قید زوجیت جنابعالی می باشد با ابلاغ این اظهارنامه رسماً تقاضا میگردد ضمن اعلام رسمی و دقیق نشانی محل سکونت در شأن موکل موجبات سکونت مشترک و لوازم تمکین را فراهم آورید بدیهی است در غیر اینصورت اقدامات حقوقی لازم به جهت احقاق حقوق موکل صورت خواهد پذیرفت.
تهیه شده در موسسه حقوقی تهران مدافع