نمونه تقاضای افزایش خواسته

نمونه تقاضای افزایش خواسته

نمونه تقاضای افزایش خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه                 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب محمد رضا نژاد کریم خواهان پرونده کلاسه                مطروحه در شعبه حضرتعالی همزمان با جلسه اول رسیدگی تقاضای افزایش خواسته و مطالبه وجه التزام قراردادی  از مبلغ(مبلغ قبلی        )                                  به مبلغ( مبلغ جدید)                                 و تا روز اجرای حکم را استدعا دارم بدیهی است به محض دستور حضرتعالی کلیه مبلغ  هزینه دادرسی  بر اساس میزان خواسته جدید پرداخت می گردد.

قبلا از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

 

با تشکر و تقدیر

محمد رضا