نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری

عبدالله ……. محمد 40 آزاد شهریار خ ولی عصرک ثمری پ 8واحد 6
اکبر احمدی علی شهرک اندیش فاز یک خ طالقانی ک یاس پلاک 87 همکف

مطالبه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت و ضر ر و زیان ناشی از
جرم (مثلا)به مبلغ حدوداً ریال 200000000 و خسارات دادرسی وارده از قبیل ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره ( وفق ماده 519 قانون آئین
دادرسی مدنی ) .
كپي مصدق بیع نامه وکالتنامه وکیل عندالزوم شهادت شهود
در صورت صلاحدید ارجاع امر به کارشناس

ریاست محترم شعبه …….کیفری 2 تهران
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
در مورخه23/11/95خوانده اقدام به تخریب و ضرب و شتم اینجانب نمود و بنده متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی گردیدم و بر این اساس شکایتی مطرح کردیم که در شعبه حضرتعالی مطرح رسیدگی می باشد. فی الحال مستدعی است با اصدار رای منصفانه مراتب احقاق حقوق اینجانب را فراهم آورید.
قبلاً از لطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.
با احترام………..
امضا