نمونه شكواييه افترا و نشر اكاذيب

نمونه شكواييه افترا و نشر اكاذيب
#نمونه #شكواييه افترا و نشر اكاذيب
شاكي
مشتكي عنه
موضوع جرم: افترا نشر اكاذيب
محل وقوع جرم
مدارك و مستندات:
سرپرست محترم دادسراي ……
با عرض سلام و تحیت به استحضار عالی می رساند: اینجانب ………….. از رزمندگان دوره دفاع مقدس بوده که پس از آن به مدت ………….. سال به عنوان مامور در سمت مشاور وزیر ………….. به انجام وظیفه مشغول بوده و هستم. در تمام دوران فعالیت، در حوزه‌ها و نهادهای مختلف از جمله ………….. با پاکدستی و خلوص نیت به انجام وظایف و امور محوله پرداخته و از هرگونه حاشیه و شائبه‌ای مبرا بوده و هستم. متاسفانه در پی تغییر و تحولاتی در وزارت …………..، اتهامات و افتراء های سراسر کذب و ناروایی از طرف مشتکی عنهم به بنده نسبت داده شده است. تا جایی که این نسبت‌های ناروا در بخش های مختلف از جمله بولتن های داخلی وزارت ………….. انتشار یافته و همچنین با هدف اضرار به اینجانب و تضعیف موقعیت من و دلایل نامعلوم دیگر به نهادهای مختلف از جمله دفتر وزیر …………..، دفتر ریاست محترم سازمان ………….. و دفتر فرماندهی ………….. ارسال شده است. لذا از آنجا که اولا : هیچ کدام از نسبت‌های سراسر کذب مذکور در هیچ مرجع قانونی و قضایی اثبات نشده است، ثانیا: متاسفانه این ادعاهای ناروا در کاغدهای چاپی منتشر شده و با قصد تشویش اذهان، متزلزل ساختن موقعیت اینجانب و اضرار مادی و معنوی به بنده به نهادهای مختلف از جمله دفتر ………….. دفتر ریاست ………….. و دفتر فرماندهی ………….. ارسال شده و در دسترس افراد متعدد قرار گرفته است؛ ارکان مذکور در مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی موجود است و عمل مذکور از مصادیق جرایم افترا و نشر اکاذیب می‌باشد. ازاین‌رو، با نظر به ادله اینجانب که شامل 1- مدارک و اسناد متعددی است که کذب بودن مدعیات ناروای مذکور را اثبات می‌کند و 2- نمونه‌هایی از اوراق چاپی که حاوی اکاذیب ارسال شده به نهادهای مذکور است و با استناد به مواد 697 و698 قانون مجازات اسلامی تعقیب و مجازات نامبردگان بر اساس مواد فوق از آن مرجع محترم مورد استدعاست. شایان عرض است پس از حضور در مرجع قضایی به منظور ادای توضیحات کامل، تمامی اسناد و مدارک فوق تقدیم خواهد شد.
كانال تبحر در وكالت كيفري