نمونه شکواییه خیانت در امانت

نمونه شکواییه خیانت در امانت

نمونه شکواییه خیانت در امانت

بسمه تعالی
شاکی: محمد رضا ……………به اقامتگاه
متشکی عنه : آذر ………………به اقامتگاه
موضوع جرم: خیانت در امانت
محل وقوع جرم : سبلان شمالی
مدارک و مستندات: رونوشت مصدق امانت نامه ، اظهارنامه، شهادت شهود
سرپرست محترم دادسرای ناحیه ………………تهران
با سلام و عرض ادب
احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل مراتب زیر را حسب اظهارات موکد موکل به استحضار میرساند :
مستنداً به امانت نامه مورخ 06/01/1394 موکل به مشتکی عنه یک خودرو 206 صندوق دار به شماره شهربانی……………………..به رسم امانت می سپارد تا پس از پرداخت مبلغ بدهی خود مورد امانت را پس بگیرد . موکل در تاریخ 21/07/94 مبلغ 000/200/35 ریال را به حساب ذیحسابی کل دادگستری واریز کرده و مشتکی عنه آن را دریافت نموده است که مستند آن ضمیمه میگردد.مع الاسف علیرغم درخواست طلب از سوی موکل ، مشتکی عنه به بهانه های مختلف حاضر به تحویل مورد امانت نشدند.

بر این اساس و برای پس گرفتن مورد امانت اظهارنامه ای در تاریخ20/08/94 ارسال که به ایشان ابلاغ گردید و مورد امانت رسماً مورد مطالبه قرار گرفت ولی مع الاسف هیچ اقدامی از سوی مشتکی عنه محترم صورت نگرفت.
علیهذا با توجه به مطالب معروضه و دارا بودن عنوان مجرمانه اقدام ایشان وفق ماده674 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و پیگیری مشدد مورد استدعاست.
قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

تنظیم شده در موسسه حقوقی تهران مدافع