نمونه لایحه دفاعیه خلع ید توسط بهترین وکیل دادگستری

نمونه لایحه دفاعیه خلع ید توسط بهترین وکیل دادگستری

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی حقوقی 

با سلام و عرض ادب

احتراماً با وکالت از آقایان محمد رضا باته و احمد تهنلبی موارد ذیل را به سب دفاع از حقوق حقه موکلین به استحضار می رساند:

به موجب سند مالکیت شماره 139411156555000049  احدی از موکلین یعنی باته دارنده 658 سهم از 42302000 سهم قالیشویی و احمد تهنلبی دارنده 888 سهم از 42302000 سهم می باشند .

ملک ذکور واقع در نسیم شهر خیابان 30 متری احداثی خیابان کانال سیاه آب ابتدای 12 متری پلاک 59 (کارگاه قالیشویی) می باشد نظر به اینکه خوانده محترم ملک را بدون اذن و اجازه موکلین تصرف کرده و علی رغم مراجعات مکرر موکلین از ورود ایشان جلوگیری و از تحویل استنکاف می نماید در حالیکه وفق سند رسمی اراِئه شده ملک به نحو اشاعه می باشد و ایشان می بایست در این مورد دارای اذن یا توافق باشد ولی حاضر به هیچگونه همکاری نمی باشد و در تمام مدت تصرف حتی از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز خودداری می نماید .

علی ایها الحال با توجه به موارد معروضه ضمن درخواست هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به عدم رضایت موکلین به تصرف خوانده تقاضای اصدار حکم مبنی بر خلع ید از ملک مشاع و الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف عندالزوم با تعیین نظر کارشناس مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

وکیل خوب و منصف دادکستری