وکالت بلا عزل

وکالت بلا عزل
وکالت بلا عزل

برابر قانون وکالت با مرگ یا دیوانه شدن (جنون)وکیل یا موکل از بین میرود.ودر این خصوص فرقی میان وکالت بلا عزل یا معمولی نیست.

نکته اول:حتی اگر طرفین در وکالتنامه شرط کنند که بعد از فوت هم وکالت به قوت خود باقی باشید شرط باطل و در صورت فوت وکیل یا موکل از بین میرود.

نکته دوم:چه وکالتنامه ساده باشد و چه بلا عزل موکل خودش می تواند مورد وکالت مثلا فروش خانه را انجام دهد.یعنی این فکر اشتباه است که بگوییم فقط وکیل می تواند ملک را بفروشد.

ما برای تمامی مشکلات حقوقی و قضایی شما بهترین راه کار و راه حل را داریم.کافیست به وکلای با تجربه و متخصص ما اعتماد کنید.

 

مشاوره حقوقی -پاسخ سوالات شما:

۰۲۱۷۷۱۹۲۳۵۱

۰۹۲۱۶۵۸۰۹۲۷