چک چه  سندی است و نحوه صدور اجرائیه در  چک چگونه است؟

چک چه سندی است و نحوه صدور اجرائیه در چک چگونه است؟

چک چه سندی است و نحوه صدور اجرائیه در چک چگونه است؟

چک اصولاً سند عادی است ولی اگر چک سند عادی است پس چرا باید اداره اجرای اسناد رسمی به وصول وجه آن اجرائیه صادر شود؟
در پاسخ باید گفت: اساساً هیچ سندی قابل اجرا نیست مگر به حکم قانون.

چک سندی تجاری است که بنا به تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت (( نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد
محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید)).

برابر ماده یک قانون صدور چک
(مصوب ۱۳۵۵) ((چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، همچنین
شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت
تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد
میتواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۴ را به
اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف
بانک گواهی شده باشد.

برای اجرای ثبتی چک به کجا مراجعه کنیم؟ و چه مدارکی برای اجرا گذاشتن ثبتی چک لازم است؟
پس از این باید با مراجعه به اداره اجرای ثبتی واقع در تهران ونک خیابان جهان کودک مراجعه و با داشتن چک و رونوشت آن و گواهی عدم پرداخت کارهای مقدماتی آن را انجام داده تا پس از ابلاغ خواسته های شما اعم از توقیف اموال منقول و غیرمنقول و ممنوع الخروجی و … اجرا گردد.
اساساً اجرا گذاشتن چک در اداره ثبت پروسه پیچیده و تخصصی است و لی یکی از بهترین راههایی است که میتواند شما را ظرف دو ماه به وصول مبلغ چک برساند.

موسسه حقوقی تهران مدافع با به کارگیری وکلای پایه یک دادگستری که در زمینه اجراییه چک متبحر هستند می توانند در این خصوص شما را راهنمایی نمایند کافی است با ما تماس بگیرید.