نمونه رای و لایحه طلاق توافقی

دادگاه خانواده ۳۱۰ (عمومی حقوقی ) تاریخ جلسه : 26/3/94 طرفین دادرسی خواهان : نگاه ، خوانده : محمد علی شماره پرونده : 940997 موضوع دادرسی : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) دلایل و منضمات دادخواست : 1. کپی سند…

نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری

نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری مرجع رسیدگی دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان                   تاریخ جلسه 16/10/94 نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: سمانه تجدید نظر خوانده‌: وحید شماره پرونده: ‌9667 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 368- 11/7/94 صادره…

آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟

آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟ آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟ اسقاط حق رجوع زوجه پاسخ : بعد صددر حکم طلاق توافقی در صورتی که زن (زوجه) حق رجوع خود را در آن اسقاط…

چگونگی طلاق از همسر به دلیل خیانت

چگونگی طلاق از همسر به دلیل خیانت

چگونگی طلاق از همسر به دلیل خیانت در چند سال اخیر یکی از بیشترین مشاوره های حقوقی و تلفنی راجب طلاق گرفتن به دلیل خیانت همسر بوده است. گذشته از چرایی افزایش این پدیده اجتماعی که خارج از تخصص وکیل دادگستری است فقط از حیث…