نمونه پرونده توهین و فحاشی

  شاکی:محمد جعفری متهم:جواد نجاری مدارک ومستقرات:اشتهادیه شاکی می گوید :درتاریخ20/9/93 در محل مجتمع مسکونی دنا آقای جواد نجاری در پی مراجعه اعضای  هیئت  مدیره ساختمان به دلیل قصور و کوتاهی ایشان و مستاجرانشان    در پرداخت حق شارژمجتمع وبدون حضور اینجانب محمد جعفری و همسرم…

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری رياست محترم شعبه …….دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکد موکل موارد ذیل را به جهت دفاع از حقوق…

رای در خصوص مواد مخدر

رای در خصوص مواد مخدر صورت مجلس: 22 مورخه یوم جاري3/4/94 اینجانب گروهبان یکم مردي در معیت ستوان.احتراماً مقارن ساعت 3018 حین گشت زنی در موقعیت قبل از زیر گذر ساسانی به فردی به هویت حمید به آدرس ترك آباد مشکوك که بعد از بازرسی…

رای ضرب و جرح عمدی

دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: رسول تجدید نظر خوانده‌: محبوبه ، محمد شماره پرونده: ‌90677 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 512- 21/8/94 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ایراد ضرب و جرح…

نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری

مرجع رسیدگی دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان                   تاریخ جلسه 16/10/94 نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: سمانه تجدید نظر خوانده‌: وحید شماره پرونده: ‌9667 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 368- 11/7/94 صادره از شعبه یک دادگاه کیفری  اتهام ایراد…

مجازات چک برگشتی و بلامحل و شکایت کیفری

دادگاه شعبه  دادگاه تجدید نظر استان                                         تاریخ جلسه 15/11/94 نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: حمیدرضا تجدید نظر خوانده‌: غلامعلی شماره پرونده: ‌914 خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 406- 22/8/94 در تایید دادنامه غیابی 1195- صادره از شعبه 101دادگاه کیفری به…

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم توهین و تهدید

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم توهین و تهدید بسمه تعالی یا داود اناجعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمانسوا یوم الحساب ریاست محترم دادگاه…

نمونه لایحه ترک انفاق کیفری

نمونه لایحه ترک انفاق کیفری ریاست محترم شعبه ………….کیفری 2 تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………به استحضار می رساند موکله اینجانب و مشتکی عنه به موجب عقدنامه شماره 5630 مورخ 14/10/94 به عقد دایم یکدیگر درآمده اند. مشتکی عنه…

نمونه پرونده جرح عمدی با چاقو

شماره پرونده:9309985414701461 شاکی:……………………………………. مشتکی عنه :……………………………………. اتهام:ایراد جرح عمدی با چاقو گزارش مامور کلانتری موجود در پرونده حکایت از ایراد جرح با چاقونسبت به شکات دارد شکات گفته اند: اینجانب به عرض می رساند : دیروز سه شنبه ساعت 8:20 صبح فرزندم به نام حامد…

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه سند عادی

احتراماً اینجانب با وکالت از آقای …. در خصوص پرونده کلاسه …………. ، موارد ذیل را به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار می رساند. موکل بنده یعنی آقای …. دارای فروشگاه تاسیساتی می باشد و حسب اعتمادی که به مرور زمان بین موکل و…