دفاع در مقابل شکایت خیانت در امانت | دفاع از جرم خیانت در امانت

دفاع در مقابل شکایت خیانت در امانت دفاع از جرم خیانت در امانت متن زیر دفاع در مقابل شکایت خیانت در امانت است که توسط یکی از بهترین وکلای کیفری کار موسسه حقوقی تهران مدافع تنظیم و منجر به رای قطعی به نفع موکل گردیده…

مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر | وکیل امور کیفری

مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر سؤال : مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و تکرار…

دیه و مجازات شکستگی استخوان فک | وکیل باتجربه کیفری

دیه و مجازات شکستگی استخوان فک وکیل باتجربه کیفری سؤال : دیه و مجازات شکستگی استخوان فک چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان…

دیه و مجازات جنایتی که موجب کندی فک شود | وکیل کیفری

دیه و مجازات جنایتی که موجب کندی فک شود وکیل کیفری سؤال : دیه و مجازات جنایتی که موجب کندی فک شود چیست؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، ارش دارد و چنانچه موجب نقص و یا…

مشاوره کیفری | مشاوره حقوقی کیفری

مشاوره کیفری مشاوره حقوقی کیفری مشاوره کیفری (برای گرفتن مشاوره کیفری رایگان با ما تماس بگیرید) یکی از اموری که میتواند مورد توجه قرار بگیرد مشاوره با وکیل متخصص امور کیفری است. این مشاوره، مشاوره کیفری نام دارد که در آن وکیل مشاوره دهنده باید…

دادخواست تجدیدنظرخواهی کیفری | لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری

دادخواست تجدیدنظرخواهی کیفری لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری   بسمه تعالی ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب …………………. ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره…………………………صادره از شعبه ……………………… دادگاه کیفری دو مجتمع…

مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی | وکیل کیفری

مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی وکیل کیفری سؤال : مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۲…

مجازات خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی | وکیل باتجربه کیفری

مجازات خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات خریدو فروش شناسنامه و اسناد سجلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای…

مجازات دریافت شناسنامه موهوم | وکیل متخصص کیفری

مجازات دریافت شناسنامه موهوم وکیل متخصص کیفری سؤال : مجازات دریافت شناسنامه موهوم چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت…