نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه سند عادی

احتراماً اینجانب با وکالت از آقای …. در خصوص پرونده کلاسه …………. ، موارد ذیل را به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار می رساند. موکل بنده یعنی آقای …. دارای فروشگاه تاسیساتی می باشد و حسب اعتمادی که به مرور زمان بین موکل و…

نمونه شکواییه خیانت در امانت

نمونه شکواییه خیانت در امانت

بسمه تعالی شاکی: محمد رضا تنخواهی به اقامتگاه متشکی عنه : آذر حاجی به اقامتگاه موضوع جرم: خیانت در امانت محل وقوع جرم : سبلان شمالی مدارک و مستندات: رونوشت مصدق امانت نامه ، اظهارنامه، شهادت شهود سرپرست محترم دادسرای ناحیه ………………تهران با سلام و…