مجازات جعل مدارک اشتغال به تحصیل | وکیل برای امور کیفری

مجازات جعل مدارک اشتغال به تحصیل وکیل برای امور کیفری سؤال : مجازات جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از داخل یا خارج از کشور چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۲۷…

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی | وکیل متخصص کیفری

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی وکیل متخصص کیفری سؤال : مجازات صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی، ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل…

مجازات دخالت کردن در مشاغل دولتی یا انتظامی | وکیل امور کیفری

مجازات دخالت کردن در مشاغل دولتی یا انتظامی وکیل امور کیفری سؤال : مجازات دخالت کردن در مشاغل دولتی اعم از کشوری لشکری یا انتظامی بدون سمت رسمی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، حبس از…

مجازات شکستن مهر یا پلمپ | وکیل برای امر کیفری

مجازات شکستن مهر یا پلمپ وکیل برای امر کیفری سؤال : مجازات شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ و یا عملی که در حکم شکستن پلمپ شده باشد چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، حبس…

مجازات شهادت دروغ در دادگاه | وکیل امور کیفری

مجازات شهادت دروغ در دادگاه وکیل امور کیفری سؤال : مجازات شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و جزای نقدی…

مجازات افتراء چیست | وکیل با تجربه کیفری

مجازات افتراء چیست وکیل با تجربه کیفری سؤال : مجازات توهین به افراد چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۰۸  قانون مجازات اسلامی، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی است. مجازات افتراء چیست سؤال : مجازات توهین به وکیل…

مجازات توهین به وکیل دادگستری | وکیل کیفری کار

مجازات توهین به وکیل دادگستری وکیل کیفری کار سؤال : مجازات توهین به افراد چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۰۸  قانون مجازات اسلامی، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی است. مجازات توهین به وکیل دادگستری سؤال : مجازات…