سقط جنین و دفاع و اثبات سقط جنین

ریاست محترم شعبه بازپرسی ناحیه با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹ ریاست محترم دادگاه کیفری دو مجتمع تهران بنا بر اینکه مورد اتهام میتواند از موارد لوث و در نهایت با قسامه قابل اثبات خواهد بود قرار منع تعقیب را…