نمونه جواب اظهارنامه تمکین از طرف زوجه

نمونه جواب اظهارنامه تمکین از طرف زوجه نمونه جواب اظهارنامه تمکین از طرف زوجه مخاطب محترم جناب آقای ابراهیم توره با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب صلواتی با وکالت از فاطمه محمدی در جواب اظهارنامه شماره 1396220299543924 مورخ 22/05/96 به استحضار می رساند موکل…