مجازات ارائه دارو بدون نسخه پزشک | وکیل باتجربه کیفری

مجازات ارائه دارو بدون نسخه پزشک وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات ایجاد مؤسسات پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی…

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از مشکلاتی که به دنبال  معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت…