لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان………… بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ………………………….دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام…

مراحل طلاق توافقی + مدارک مورد نیاز

مراحل طلاق توافقی + مدارک مورد نیاز

مراحل طلاق توافقی قبل از نگارش این مقاله باید گفت که امیدواریم اساساً طلاق ریشه کن شود و مانند قدیم قباحت آن باعث دوری از طلاق گردد در اصل ماجرا چه طلاق توافقی باشد چه یکطرفه ، خانواده ای از هم پاشیده میشود و فرزندانی…