دادخواست مطالبه وجه سفته | دادخواست سفته

دادخواست مطالبه وجه سفته دادخواست سفته ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 970546 با وکالت از خواهان موارد ذیل را به استحضار می رساند: آقای ……………………خوانده دعوی که با موکله در پاساژ …………………همکاری…

نمونه امانت نامه | نمونه قرارداد ودیعه

نمونه امانت نامه نمونه قرارداد ودیعه قراداد ودیعه (امانت) 800عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر مهدی به شماره ملی …………………….. نام پدر …….. شماره شناسنامه ………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع ( امین ) : آقای…

دفاع در مقابل شکایت خیانت در امانت | دفاع از جرم خیانت در امانت

دفاع در مقابل شکایت خیانت در امانت دفاع از جرم خیانت در امانت متن زیر دفاع در مقابل شکایت خیانت در امانت است که توسط یکی از بهترین وکلای کیفری کار موسسه حقوقی تهران مدافع تنظیم و منجر به رای قطعی به نفع موکل گردیده…

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت | مطالبه مهریه

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه در صورتی که مهریه شما عندالمطالبه باشد این امکان برای شما وجود دارد که از طیق دادگاه با دادن دادخواست و یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با درخواست مطالبه شود . اولین مزیت اقدام از…

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مطالبه مهریه

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه وکیل مطالبه مهریه در حال حاضر طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه در صورت مطالبه مهریه از طریق دادگاه معادل 5/3 درصد ارزش روز سکه به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و باید پرداخت شود که این…

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل برای الزام به تنظیم سند

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وکیل برای الزام به تنظیم سند به نام خدا ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به وکالت از خواهان خانم  ملیحه بویین زهرایی مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1-       موکله به موجب مبایعه…

وکیل سفته | مشاوره با وکیل سفته

وکیل سفته مشاوره با وکیل سفته در خصوص سفته و شرایط شکلی و تعریف سفته در قانون تجارت به اختصار قانونگذار سعی در قانونگذاری نیز داشته برای مثال برای تعریف سفته برطبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت اعلام نموده است که در فته طلب سندی است…

مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر | وکیل امور کیفری

مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر سؤال : مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و تکرار…